ParentParagraph

OfficeMath.ParentParagraph property

Üst öğeyi alırParagraph bu düğümün.

public Paragraph ParentParagraph { get; }

Örnekler

Office matematik ekranı biçimlendirmesinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Office math.docx");

OfficeMath officeMath = (OfficeMath) doc.GetChild(NodeType.OfficeMath, 0, true);

// Diğer OfficeMath düğümlerinin çocukları olan OfficeMath düğümleri her zaman satır içidir.
// Çalıştığımız düğüm, konumunu ve görüntüleme türünü değiştirmek için temel düğümdür.
Assert.AreEqual(MathObjectType.OMathPara, officeMath.MathObjectType);
Assert.AreEqual(NodeType.OfficeMath, officeMath.NodeType);
Assert.AreEqual(officeMath.ParentNode, officeMath.ParentParagraph);

// OOXML ve WML biçimleri "EquationXmlEncoding" özelliğini kullanır.
Assert.IsNull(officeMath.EquationXmlEncoding);

// OfficeMath düğümünün konumunu ve görüntüleme türünü değiştirin.
officeMath.DisplayType = OfficeMathDisplayType.Display;
officeMath.Justification = OfficeMathJustification.Left;

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.OfficeMath.docx");

Ayrıca bakınız