Enum OfficeMathDisplayType

OfficeMathDisplayType enumeration

Denklemin görüntüleme biçimi türünü belirtir.

public enum OfficeMathDisplayType

değerler

İsimDeğerTanım
Display0Office Math kendi satırında görüntülenir.
Inline1Office Math, metinle birlikte görüntülenir.

Örnekler

Office matematik ekranı biçimlendirmesinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Office math.docx");

OfficeMath officeMath = (OfficeMath) doc.GetChild(NodeType.OfficeMath, 0, true);

// Diğer OfficeMath düğümlerinin çocukları olan OfficeMath düğümleri her zaman satır içidir.
// Çalıştığımız düğüm, konumunu ve görüntüleme türünü değiştirmek için temel düğümdür.
Assert.AreEqual(MathObjectType.OMathPara, officeMath.MathObjectType);
Assert.AreEqual(NodeType.OfficeMath, officeMath.NodeType);
Assert.AreEqual(officeMath.ParentNode, officeMath.ParentParagraph);

// OOXML ve WML biçimleri "EquationXmlEncoding" özelliğini kullanır.
Assert.IsNull(officeMath.EquationXmlEncoding);

// OfficeMath düğümünün konumunu ve görüntüleme türünü değiştirin.
officeMath.DisplayType = OfficeMathDisplayType.Display;
officeMath.Justification = OfficeMathJustification.Left;

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.OfficeMath.docx");

Ayrıca bakınız