Aspose.Words.Notes

Aspose.Words.Notesad alanı, sınıfların Microsoft Word son notları ve dipnotlarıyla çalışmasını sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
EndnoteOptionsBir belge veya bölüme ilişkin son not numaralandırma seçeneklerini temsil eder.
FootnoteDipnot veya son not metni için kapsayıcıyı temsil eder.
FootnoteOptionsBir belge veya bölüme ilişkin dipnot numaralandırma seçeneklerini temsil eder.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
EndnotePositionSon not konumunu tanımlar.
FootnoteNumberingRuleOtomatik dipnot veya sonnot numaralandırmanın ne zaman yeniden başlayacağını belirler.
FootnotePositionDipnot konumunu tanımlar.
FootnoteTypeBunun dipnot mu yoksa son not mu olduğunu belirtir.