Aspose.Words.Notes

bu Aspose.Words.Notes ad alanı, Microsoft Word son notları ve dipnotlarıyla çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
EndnoteOptions Bir belge veya bölüm için son not numaralandırma seçeneklerini temsil eder.
Footnote Bir dipnot veya sonnot metni için bir kapsayıcıyı temsil eder.
FootnoteOptions Bir belge veya bölüm için dipnot numaralandırma seçeneklerini temsil eder.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
EndnotePosition Son not konumunu tanımlar.
FootnoteNumberingRule Otomatik dipnot veya sonnot numaralandırmanın ne zaman yeniden başlayacağını belirler.
FootnotePosition Dipnot konumunu tanımlar.
FootnoteType Bunun bir dipnot mu yoksa bir son not mu olduğunu belirtir.