Aspose.Words.Properties

Aspose.Words.Properties ad alanı, başlık, anahtar sözcükler, şirket vb. gibi özel ve yerleşik belge özelliklerine sahip work ‘ye sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
BuiltInDocumentPropertiesYerleşik belge özelliklerinin bir koleksiyonu.
CustomDocumentPropertiesÖzel belge özelliklerinden oluşan bir koleksiyon.
DocumentPropertyÖzel veya yerleşik bir belge özelliğini temsil eder.
DocumentPropertyCollectionTemel sınıfBuiltInDocumentProperties VeCustomDocumentProperties koleksiyonlar.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
DocumentSecurityDeğer olarak kullanılırSecurity özellik. Bir belgenin güvenlik düzeyini sayısal bir değer olarak belirtir.
PropertyTypeBir belge özelliğinin veri türünü belirtir.