Aspose.Words.Properties

bu Aspose.Words.Properties ad alanı, başlık, anahtar sözcükler, şirket vb. gibi özel ve yerleşik belge özellikleriyle work için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
BuiltInDocumentProperties Yerleşik belge özellikleri koleksiyonu.
CustomDocumentProperties Özel belge özellikleri koleksiyonu.
DocumentProperty Özel veya yerleşik bir belge özelliğini temsil eder.
DocumentPropertyCollection için temel sınıfBuiltInDocumentProperties veCustomDocumentProperties koleksiyonlar.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
DocumentSecurity için bir değer olarak kullanılırSecurity property. Bir belgenin güvenlik düzeyini sayısal bir değer olarak belirtir.
PropertyType Bir belge özelliğinin veri türünü belirtir.