Aspose.Words.Rendering

Aspose.Words.Rendering ad alanı, to belgelerin yazdırılmasını veya görüntülenmesini özelleştirmeye izin veren sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
AsposeWordsPrintDocumentBir belgenin yazdırılması için varsayılan bir uygulama sağlar.Document .NET yazdırma çerçevesi dahilinde .
NodeRendererBaseTemel sınıfShapeRenderer VeOfficeMathRenderer .
OfficeMathRendererBir kişiyi işlemek için yöntemler sağlarOfficeMath bir raster veya vektör görüntüsüne veya bir Graphics nesnesine.
PageInfoBelirli bir belge sayfası hakkındaki bilgileri temsil eder.
PrinterSettingsContainerBazı parametreler için bir depolama alanını temsil ederPrinterSettings nesne.
ShapeRendererBir kişiyi işlemek için yöntemler sağlarShape veyaGroupShape bir raster veya vektör görüntüsüne veya bir Graphics nesnesine.
ThumbnailGeneratingOptionsBir belge için küçük resim oluştururken ek seçenekleri belirtmek için kullanılabilir.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
ColorPrintModeAygıtın renkli yazdırmayı desteklemesi durumunda, renkli olmayan sayfaların nasıl yazdırılacağını belirtir.