Aspose.Words.Replacing

bu Aspose.Words.Değiştirme ad alanı, belge ağacı üzerinde bul/değiştir işlemleriyle manipüle etmek için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
FindReplaceOptions Bul/değiştir işlemleri için seçenekleri belirtir.
ReplacingArgs Özel bir değiştirme işlemi için veri sağlar.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IReplacingCallback Bul ve değiştir işlemi sırasında kendi özel yönteminizin çağrılmasını istiyorsanız bu arabirimi uygulayın.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
FindReplaceDirection Değiştirme işlemlerinin yönünü belirtir.
ReplaceAction Kullanıcının, bir değiştirme işlemi sırasında mevcut eşleşmeye ne olacağını belirlemesine izin verir.