Aspose.Words.Replacing

Aspose.Words.Değiştiriliyor ad alanı, belge ağacı üzerinde bulma/değiştirme işlemleriyle manipüle için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
FindReplaceOptionsBul/değiştir işlemlerine ilişkin seçenekleri belirtir.
ReplacingArgsÖzel bir değiştirme işlemi için veri sağlar.

Arayüzler

ArayüzTanım
IReplacingCallbackBul ve değiştir işlemi sırasında kendi özel yönteminizin çağrılmasını istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
FindReplaceDirectionDeğiştirme işlemlerinin yönünü belirtir.
ReplaceActionKullanıcının, değiştirme işlemi sırasında geçerli eşleşmeye ne olacağını belirlemesine olanak tanır.