FindWholeWordsOnly

FindReplaceOptions.FindWholeWordsOnly property

True, eskiDeğerin bağımsız bir sözcük olması gerektiğini belirtir.

public bool FindWholeWordsOnly { get; set; }

Örnekler

Yalnızca sözcükten oluşan bağımsız bul ve değiştir işlemlerinin nasıl değiştirileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Writeln("Jackson will meet you in Jacksonville.");

// Bul ve değiştir işlemini değiştirmek için bir "FindReplaceOptions" nesnesi kullanabiliriz.
FindReplaceOptions options = new FindReplaceOptions();

// Bulunan metni başka bir kelimenin parçası değilse değiştirmek için "FindWholeWordsOnly" bayrağını "true" olarak ayarlayın.
// Çevresinden bağımsız olarak tüm metni değiştirmek için "FindWholeWordsOnly" bayrağını "false" olarak ayarlayın.
options.FindWholeWordsOnly = findWholeWordsOnly;

doc.Range.Replace("Jackson", "Louis", options);

Assert.AreEqual(
    findWholeWordsOnly ? "Louis will meet you in Jacksonville." : "Louis will meet you in Louisville.",
    doc.GetText().Trim());

Ayrıca bakınız