IgnoreFootnotes

FindReplaceOptions.IgnoreFootnotes property

Dipnotların yoksayılacağını belirten bir boole değeri alır veya ayarlar. Varsayılan değeryanlış .

public bool IgnoreFootnotes { get; set; }

Örnekler

Bul ve değiştir işlemi sırasında dipnotların nasıl yok sayılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Write("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.");
builder.InsertFootnote(FootnoteType.Footnote, "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.");

builder.InsertParagraph();

builder.Write("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.");
builder.InsertFootnote(FootnoteType.Endnote, "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.");

// Bul ve değiştir özelliğini almak için "IgnoreFootnotes" bayrağını "true" olarak ayarlayın
// dipnotların içindeki metni yok sayma işlemi.
// Bul ve değiştir özelliğini almak için "IgnoreFootnotes" bayrağını "false" olarak ayarlayın
// dipnotların içinde de metin arama işlemi.
FindReplaceOptions options = new FindReplaceOptions { IgnoreFootnotes = isIgnoreFootnotes };
doc.Range.Replace("Lorem ipsum", "Replaced Lorem ipsum", options);

Ayrıca bakınız