LegacyMode

FindReplaceOptions.LegacyMode property

Eski bul/değiştir algoritmasının kullanıldığını gösteren bir boole değeri alır veya ayarlar.

public bool LegacyMode { get; set; }

Notlar

Gelişmiş bul/değiştir özelliği tanıtılmadan önceki davranışın tam olarak aynısına ihtiyacınız varsa bu bayrağı kullanın. Eski algoritmanın aralarla değiştirme, biçimlendirme uygulama vb. gibi gelişmiş özellikleri desteklemediğini unutmayın.

Örnekler

Değiştirme kalıplarında yer değiştirmelerin nasıl tanınacağını ve kullanılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Write("Jason gave money to Paul.");

Regex regex = new Regex(@"([A-z]+) gave money to ([A-z]+)");

FindReplaceOptions options = new FindReplaceOptions();
options.UseSubstitutions = true;

// Eski modu kullanmak pek çok gelişmiş özelliği desteklemez, bu yüzden onu 'false' olarak ayarlamamız gerekiyor.
options.LegacyMode = false;

doc.Range.Replace(regex, @"$2 took money from $1", options);

Assert.AreEqual(doc.GetText(), "Paul took money from Jason.\f");

Ayrıca bakınız