MatchCase

FindReplaceOptions.MatchCase property

True, büyük/küçük harf duyarlı karşılaştırmayı, false ise büyük/küçük harf duyarlı karşılaştırmayı belirtir.

public bool MatchCase { get; set; }

Örnekler

Bul ve değiştir işlemi gerçekleştirirken büyük/küçük harf duyarlılığının nasıl değiştirileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Writeln("Ruby bought a ruby necklace.");

// Bul ve değiştir işlemini değiştirmek için bir "FindReplaceOptions" nesnesi kullanabiliriz.
FindReplaceOptions options = new FindReplaceOptions();

// Değiştirilecek dizeleri bulurken büyük/küçük harf duyarlılığı uygulamak için "MatchCase" bayrağını "true" olarak ayarlayın.
// Değiştirilecek metni ararken büyük/küçük harf harflerini yok saymak için "MatchCase" bayrağını "false" olarak ayarlayın.
options.MatchCase = matchCase;

doc.Range.Replace("Ruby", "Jade", options);

Assert.AreEqual(matchCase ? "Jade bought a ruby necklace." : "Jade bought a Jade necklace.",
    doc.GetText().Trim());

Ayrıca bakınız