ReplacingArgs.GroupIndex

ReplacingArgs.GroupIndex property

Dizinde yakalanan bir grubu dizine göre tanımlar.Match ile değiştirilecek olanReplacement string.

public int GroupIndex { get; set; }

Notlar

GroupIndex sadece ne zaman etkilidirGroupName boş.

Varsayılan sıfırdır.

Örnekler

FindReplaceOptions aracılığıyla yeni içeriğe farklı bir yazı tipinin nasıl uygulanacağını gösterir.

{
  Document doc = new Document();
  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

  builder.Font.Name = "Arial";
  builder.Writeln("Numbers that the find-and-replace operation will convert to hexadecimal and highlight:\n" +
          "123, 456, 789 and 17379.");

  // Bul ve değiştir işlemini değiştirmek için bir "FindReplaceOptions" nesnesi kullanabiliriz.
  FindReplaceOptions options = new FindReplaceOptions();

  // "HighlightColor" özelliğini, işlemin sonuç metnine uygulamak istediğimiz bir arka plan rengine ayarlayın.
  options.ApplyFont.HighlightColor = Color.LightGray;

  NumberHexer numberHexer = new NumberHexer();
  options.ReplacingCallback = numberHexer;

  int replacementCount = doc.Range.Replace(new Regex("[0-9]+"), "", options);

  Console.WriteLine(numberHexer.GetLog());

  Assert.AreEqual(4, replacementCount);
  Assert.AreEqual("Numbers that the find-and-replace operation will convert to hexadecimal and highlight:\r" +
          "0x7B, 0x1C8, 0x315 and 0x43E3.", doc.GetText().Trim());
  Assert.AreEqual(4, doc.GetChildNodes(NodeType.Run, true).OfType<Run>()
      .Count(r => r.Font.HighlightColor.ToArgb() == Color.LightGray.ToArgb()));
}

/// <summary>
/// Sayısal bul ve değiştir eşleşmelerini onaltılık eşdeğerleriyle değiştirir.
/// Her değiştirmenin bir günlüğünü tutar.
/// </summary>
private class NumberHexer : IReplacingCallback
{
  public ReplaceAction Replacing(ReplacingArgs args)
  {
    mCurrentReplacementNumber++;

    int number = Convert.ToInt32(args.Match.Value);

    args.Replacement = $"0x{number:X}";

    mLog.AppendLine($"Match #{mCurrentReplacementNumber}");
    mLog.AppendLine($"\tOriginal value:\t{args.Match.Value}");
    mLog.AppendLine($"\tReplacement:\t{args.Replacement}");
    mLog.AppendLine($"\tOffset in parent {args.MatchNode.NodeType} node:\t{args.MatchOffset}");

    mLog.AppendLine(string.IsNullOrEmpty(args.GroupName)
      ? $"\tGroup index:\t{args.GroupIndex}"
      : $"\tGroup name:\t{args.GroupName}");

    return ReplaceAction.Replace;
  }

  public string GetLog()
  {
    return mLog.ToString();
  }

  private int mCurrentReplacementNumber;
  private readonly StringBuilder mLog = new StringBuilder();
}

Ayrıca bakınız