MailMergeMainDocumentType

MailMergeMainDocumentType enumeration

Adres-mektup birleştirme kaynak belgesinin olası türlerini belirtir.

public enum MailMergeMainDocumentType

değerler

İsimDeğerTanım
NotAMergeDocument0Bu belge bir adres-mektup birleştirme belgesi değildir.
FormLetters1Adres-mektup birleştirme kaynak belgesinin form mektubu türünde olduğunu belirtir.
MailingLabels2Adres-mektup birleştirme kaynak belgesinin posta etiketi türünde olduğunu belirtir.
Envelopes4Adres-mektup birleştirme kaynak belgesinin zarf türünde olduğunu belirtir.
Catalog8Adres-mektup birleştirme kaynak belgesinin katalog türünde olduğunu belirtir.
Email16Adres-mektup birleştirme kaynak belgesinin e-posta iletisi türünde olduğunu belirtir.
Fax32Adres-mektup birleştirme kaynak belgesinin faks türünde olduğunu belirtir.
Default0Şuna eşittir:NotAMergeDocument

Örnekler

Bir Office Veri Kaynağı Nesnesinden alınan verilerle adres-mektup birleştirmenin nasıl yürütüleceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Write("Dear ");
builder.InsertField("MERGEFIELD FirstName", "<FirstName>");
builder.Write(" ");
builder.InsertField("MERGEFIELD LastName", "<LastName>");
builder.Writeln(": ");
builder.InsertField("MERGEFIELD Message", "<Message>");

// ASCII dosyası biçiminde "|" işaretli bir veri kaynağı oluşturun karakter
// sütunları ayıran sınırlayıcı görevi görüyor. İlk satır üç sütunun adını içerir,
// ve sonraki her satır, ilgili değerlerin bulunduğu bir satırdır.
string[] lines = { "FirstName|LastName|Message",
    "John|Doe|Hello! This message was created with Aspose Words mail merge." };
string dataSrcFilename = ArtifactsDir + "MailMerge.MailMergeSettings.DataSource.txt";

File.WriteAllLines(dataSrcFilename, lines);

MailMergeSettings settings = doc.MailMergeSettings;
settings.MainDocumentType = MailMergeMainDocumentType.MailingLabels;
settings.CheckErrors = MailMergeCheckErrors.Simulate;
settings.DataType = MailMergeDataType.Native;
settings.DataSource = dataSrcFilename;
settings.Query = "SELECT * FROM " + doc.MailMergeSettings.DataSource;
settings.LinkToQuery = true;
settings.ViewMergedData = true;

Assert.AreEqual(MailMergeDestination.Default, settings.Destination);
Assert.False(settings.DoNotSupressBlankLines);

Odso odso = settings.Odso;
odso.DataSource = dataSrcFilename;
odso.DataSourceType = OdsoDataSourceType.Text;
odso.ColumnDelimiter = '|';
odso.FirstRowContainsColumnNames = true;

Assert.AreNotSame(odso, odso.Clone());
Assert.AreNotSame(settings, settings.Clone());

 // Bu belgeyi Microsoft Word'de açmak, içerikleri görüntülemeden önce adres-mektup birleştirme işlemini gerçekleştirecektir.
doc.Save(ArtifactsDir + "MailMerge.MailMergeSettings.docx");

Ayrıca bakınız