MultiplePagesType

MultiplePagesType enumeration

Belgenin nasıl yazdırılacağını belirtir.

public enum MultiplePagesType

değerler

İsimDeğerTanım
Normal0Normal yazdırma, birden fazla sayfa belirtilmemiş.
MirrorMargins1Karşılıklı sayfalarda sol ve sağ kenar boşluklarını değiştirir.
TwoPagesPerSheet2Yaprak başına iki sayfa yazdırır.
BookFoldPrinting3Belgenin kitap katlama olarak yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.
BookFoldPrintingReverse4Belgenin ters kitap katlama olarak yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.
Default0Varsayılan değer:Normal

Ayrıca bakınız