MultiplePagesType

MultiplePagesType enumeration

Belgenin nasıl yazdırılacağını belirtir.

public enum MultiplePagesType

değerler

İsim Değer Tanım
Normal 0 Normal yazdırma, birden fazla sayfa belirtilmedi.
MirrorMargins 1 Karşılıklı sayfalarda sol ve sağ kenar boşluklarını değiştirir.
TwoPagesPerSheet 2 Yaprak başına iki sayfa yazdırır.
BookFoldPrinting 3 Belgenin kitap katlama olarak yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.
BookFoldPrintingReverse 4 Belgenin ters kitap katı olarak yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.
Default 0 Varsayılan değerNormal

Ayrıca bakınız