ViewOptions

ViewOptions class

Bir belgenin Microsoft Word’de nasıl gösterileceğini kontrol eden çeşitli seçenekler sunar.

public class ViewOptions

Özellikleri

İsim Tanım
DisplayBackgroundShape { get; set; } Baskı düzeni görünümünde arka plan şeklinin görüntüsünü kontrol eder.
DoNotDisplayPageBoundaries { get; set; } Metnin üst kısmı ile sayfanın üst kenarı arasındaki boşluğun görüntülenmesini kapatır.
FormsDesign { get; set; } Belgenin form tasarım modunda olup olmadığını belirtir.
ViewType { get; set; } Microsoft Word’de görüntüleme modunu kontrol eder.
ZoomPercent { get; set; } Belgenizi görüntülemek istediğiniz yüzdeyi (10 ile 500 arasında) alır veya ayarlar.
ZoomType { get; set; } Pencerenin boyutuna göre bir yakınlaştırma değeri alır veya ayarlar.

Örnekler

Microsoft Word’ün eski sürümlerinin yükleme sırasında bir belgeye uygulanacağı özel bir yakınlaştırma faktörünün nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
builder.Writeln("Hello world!");

doc.ViewOptions.ViewType = ViewType.PageLayout;
doc.ViewOptions.ZoomPercent = 50;

Assert.AreEqual(ZoomType.Custom, doc.ViewOptions.ZoomType);
Assert.AreEqual(ZoomType.None, doc.ViewOptions.ZoomType);

doc.Save(ArtifactsDir + "ViewOptions.SetZoomPercentage.doc");

Microsoft Word’ün eski sürümlerinin yükleme sırasında bir belgeye uygulanacağı özel bir yakınlaştırma türünün nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
builder.Writeln("Hello world!");

// Microsoft Word'ü almak için "ZoomType" özelliğini "ZoomType.PageWidth" olarak ayarlayın
// belgeyi sayfanın genişliğine sığdırmak için otomatik olarak yakınlaştırmak için.
// Microsoft Word'ü almak için "ZoomType" özelliğini "ZoomType.FullPage" olarak ayarlayın
// ilk sayfanın tamamını görünür kılmak için belgeyi otomatik olarak yakınlaştırmak için.
// Microsoft Word'ü almak için "ZoomType" özelliğini "ZoomType.TextFit" olarak ayarlayın
// ilk sayfanın iç metin kenar boşluklarına sığdırmak için belgeyi otomatik olarak yakınlaştırmak için.
doc.ViewOptions.ZoomType = zoomType;

doc.Save(ArtifactsDir + "ViewOptions.SetZoomType.doc");

Ayrıca bakınız