FormsDesign

ViewOptions.FormsDesign property

Belgenin form tasarım modunda olup olmadığını belirtir.

public bool FormsDesign { get; set; }

Notlar

Şu anda yalnızca WordML biçimindeki belgeler için çalışır.

Örnekler

Form tasarım modunun nasıl etkinleştirileceğini/devre dışı bırakılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
builder.Writeln("Hello world!");

// Form tasarım modunu devre dışı bırakmak için "FormsDesign" özelliğini "false" olarak ayarlayın.
// Form tasarım modunu etkinleştirmek için "FormsDesign" özelliğini "true" olarak ayarlayın.
doc.ViewOptions.FormsDesign = useFormsDesign;

doc.Save(ArtifactsDir + "ViewOptions.FormsDesign.xml");

Assert.AreEqual(useFormsDesign,
    File.ReadAllText(ArtifactsDir + "ViewOptions.FormsDesign.xml").Contains("<w:formsDesign />"));

Ayrıca bakınız