ViewType

ViewOptions.ViewType property

Microsoft Word’de görüntüleme modunu kontrol eder.

public ViewType ViewType { get; set; }

Notlar

Aspose.Words bu seçeneği okuyup yazabiliyor olsa da, kullanımı uygulamaya özeldir. Örneğin MS Word 2013, bu seçeneğin değerine uymaz.

Örnekler

Microsoft Word’ün eski sürümlerinin yükleme sırasında bir belgeye uygulanacağı özel bir yakınlaştırma faktörünün nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
builder.Writeln("Hello world!");

doc.ViewOptions.ViewType = ViewType.PageLayout;
doc.ViewOptions.ZoomPercent = 50;

Assert.AreEqual(ZoomType.Custom, doc.ViewOptions.ZoomType);
Assert.AreEqual(ZoomType.None, doc.ViewOptions.ZoomType);

doc.Save(ArtifactsDir + "ViewOptions.SetZoomPercentage.doc");

Ayrıca bakınız