ZoomPercent

ViewOptions.ZoomPercent property

Belgenizi görüntülemek istediğiniz yüzdeyi (10 ile 500 arasında) alır veya ayarlar.

public int ZoomPercent { get; set; }

Notlar

Değer 0 ise, bu özellik bunun yerine 100’ü kullanır, aksi takdirde değer 10’dan küçük veya 500’den büyükse bu özellik atar.

Aspose.Words bu seçeneği okuyup yazabiliyor olsa da, kullanımı uygulamaya özeldir. Örneğin MS Word 2013, bu seçeneğin değerine uymaz.

Örnekler

Microsoft Word’ün eski sürümlerinin yükleme sırasında bir belgeye uygulanacağı özel bir yakınlaştırma faktörünün nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
builder.Writeln("Hello world!");

doc.ViewOptions.ViewType = ViewType.PageLayout;
doc.ViewOptions.ZoomPercent = 50;

Assert.AreEqual(ZoomType.Custom, doc.ViewOptions.ZoomType);
Assert.AreEqual(ZoomType.None, doc.ViewOptions.ZoomType);

doc.Save(ArtifactsDir + "ViewOptions.SetZoomPercentage.doc");

Ayrıca bakınız