ViewType

ViewType enumeration

Microsoft Word’de görüntüleme modu için olası değerler.

public enum ViewType

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Belge, uygulamanın varsayılan görünümünde işlenecektir.
Reading 0 Belge, uygulamanın varsayılan görünümünde işlenecektir.
PageLayout 1 Belge, belgeyi yazdırılacağı gibi görüntüleyen bir görünümde açılacaktır.
Outline 3 Belge, ana hatlar oluşturmak veya uzun belgeler oluşturmak için optimize edilmiş bir görünümde işlenecektir.
Normal 4 Belge, ana hatlar oluşturmak veya uzun belgeler oluşturmak için optimize edilmiş bir görünümde işlenecektir.
Web 5 Belge, bu belgenin bir web sayfasında görüntülenme şeklini taklit eden bir görünümde oluşturulacaktır.

Örnekler

Microsoft Word’ün eski sürümlerinin yükleme sırasında bir belgeye uygulanacağı özel bir yakınlaştırma faktörünün nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
builder.Writeln("Hello world!");

doc.ViewOptions.ViewType = ViewType.PageLayout;
doc.ViewOptions.ZoomPercent = 50;

Assert.AreEqual(ZoomType.Custom, doc.ViewOptions.ZoomType);
Assert.AreEqual(ZoomType.None, doc.ViewOptions.ZoomType);

doc.Save(ArtifactsDir + "ViewOptions.SetZoomPercentage.doc");

Ayrıca bakınız