ZoomType

ZoomType enumeration

Belgenin Microsoft Word’de ekranda ne kadar büyük veya küçük görüneceğine ilişkin olası değerler.

public enum ZoomType

değerler

İsim Değer Tanım
Custom 0 Yakınlaştırma yüzdesi açıkça belirlenir. Kontrol boyutu değiştiğinde otomatik olarak yeniden hesaplanmaz.
None 0 Açık yakınlaştırma yüzdesinin kullanılacağını gösterir. İle aynıCustom .
FullPage 1 Yakınlaştırma yüzdesi, bir tam sayfaya sığacak şekilde otomatik olarak yeniden hesaplanır.
PageWidth 2 Yakınlaştırma yüzdesi, sayfa genişliğine sığdırmak için otomatik olarak yeniden hesaplanır.
TextFit 3 Yakınlaştırma yüzdesi, metne sığdırmak için otomatik olarak yeniden hesaplanır.

Ayrıca bakınız