Aspose.Words.Shaping

Aspose.Words.Shaping ad alanı, harici metin şekillendirme motorlarını kullanan OpenType özelliklerine destek sağlayacak sınıfları içerir.

sınıflar

SınıfTanım
BasicTextShaperCacheTemel önbelleği uygularITextShaper örnekler. Bu sınıf iş parçacığı açısından güvenlidir.
ClusterBir grafik oluşturan kod noktalarını ve glifleri kapsüller.
GlyphBir glifi temsil eder

Arayüzler

ArayüzTanım
ITextShaperMetin şekillendirmeye yönelik yöntemler sağlar.
ITextShaperFactoryBir fabrikanın inşaat için arayüzüITextShaper uygulamalar.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
DirectionMetin yönü.
FontFeatureÖzellikler, bir komut dosyasını oluşturmak için bir yazı tipinde gliflerin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sağlar. https://docs.microsoft.com/en-us/typography/opentype/spec/featuretags
ScriptShapingLevelBir komut dosyasının gerektirdiği şekillendirme düzeylerini açıklar.
UnicodeScriptUnicode Karakter Veritabanı özelliği: Komut Dosyası (sc).