Aspose.Words.Shaping

Aspose.Words.Shaping ad alanı, harici metin şekillendirme motorlarını kullanan OpenType özellikleri için destek sağlayacak sınıfları içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
BasicTextShaperCache
Cluster
Glyph

Arayüzler

Arayüz Tanım
ITextShaper
ITextShaperFactory

numaralandırma

numaralandırma Tanım
Direction
FontFeature
ScriptShapingLevel
UnicodeScript