AutoFitBehavior

AutoFitBehavior enumeration

Aspose.Words öğesini çağırdığınızda tabloyu nasıl yeniden boyutlandıracağını belirler.AutoFit yöntem.

public enum AutoFitBehavior

değerler

İsim Değer Tanım
AutoFitToContents 0 Aspose.Words, AutoFit seçeneğini etkinleştirir, tercih edilen genişliği tablodan ve tüm hücrelerden kaldırır ve ardından tablo düzenini günceller.
AutoFitToWindow 1 Bu değeri kullandığınızda Aspose.Words AutoFit seçeneğini etkinleştirir, tablo için tercih edilen genişliği %100’e ayarlar, tercih edilen genişlikleri tüm hücrelerden kaldırır ve ardından tablo düzenini günceller.
FixedColumnWidths 2 Aspose.Words, AutoFit seçeneğini devre dışı bırakır ve tercih edileni tablodan kaldırır.

Örnekler

Bir stil uygularken yeni bir tablonun nasıl oluşturulacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
Table table = builder.StartTable();

// Herhangi bir tablo biçimlendirmesini ayarlamadan önce en az bir satır eklemeliyiz.
builder.InsertCell();

// Stil tanımlayıcısına göre kullanılan tablo stilini ayarlayın.
// .doc biçiminde kaydederken tüm tablo stillerinin kullanılamayacağını unutmayın.
table.StyleIdentifier = StyleIdentifier.MediumShading1Accent1;

// Tahminlere dayalı olarak stili kısmen tablonun özelliklerine uygulayın, ardından tabloyu oluşturun.
table.StyleOptions =
    TableStyleOptions.FirstColumn | TableStyleOptions.RowBands | TableStyleOptions.FirstRow;
table.AutoFit(AutoFitBehavior.AutoFitToContents);

builder.Writeln("Item");
builder.CellFormat.RightPadding = 40;
builder.InsertCell();
builder.Writeln("Quantity (kg)");
builder.EndRow();

builder.InsertCell();
builder.Writeln("Apples");
builder.InsertCell();
builder.Writeln("20");
builder.EndRow();

builder.InsertCell();
builder.Writeln("Bananas");
builder.InsertCell();
builder.Writeln("40");
builder.EndRow();

builder.InsertCell();
builder.Writeln("Carrots");
builder.InsertCell();
builder.Writeln("50");
builder.EndRow();

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.InsertTableWithStyle.docx");

Biçimlendirilmiş bir 2x2 tablonun nasıl oluşturulacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Table table = builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.CellFormat.VerticalAlignment = CellVerticalAlignment.Center;
builder.Write("Row 1, cell 1.");
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, cell 2.");
builder.EndRow();

// Tabloyu oluştururken, belge oluşturucu mevcut RowFormat/CellFormat özellik değerlerini uygulayacaktır
// imlecinin içinde bulunduğu geçerli satıra/hücreye ve bunları oluştururken yeni satırlara/hücrelere.
Assert.AreEqual(CellVerticalAlignment.Center, table.Rows[0].Cells[0].CellFormat.VerticalAlignment);
Assert.AreEqual(CellVerticalAlignment.Center, table.Rows[0].Cells[1].CellFormat.VerticalAlignment);

builder.InsertCell();
builder.RowFormat.Height = 100;
builder.RowFormat.HeightRule = HeightRule.Exactly;
builder.CellFormat.Orientation = TextOrientation.Upward;
builder.Write("Row 2, cell 1.");
builder.InsertCell();
builder.CellFormat.Orientation = TextOrientation.Downward;
builder.Write("Row 2, cell 2.");
builder.EndRow();
builder.EndTable();

// Önceden eklenen satırlar ve hücreler, oluşturucunun biçimlendirmesindeki değişikliklerden geriye dönük olarak etkilenmez.
Assert.AreEqual(0, table.Rows[0].RowFormat.Height);
Assert.AreEqual(HeightRule.Auto, table.Rows[0].RowFormat.HeightRule);
Assert.AreEqual(100, table.Rows[1].RowFormat.Height);
Assert.AreEqual(HeightRule.Exactly, table.Rows[1].RowFormat.HeightRule);
Assert.AreEqual(TextOrientation.Upward, table.Rows[1].Cells[0].CellFormat.Orientation);
Assert.AreEqual(TextOrientation.Downward, table.Rows[1].Cells[1].CellFormat.Orientation);

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.BuildTable.docx");

Ayrıca bakınız