PreferredWidth

CellFormat.PreferredWidth property

Hücrenin tercih edilen genişliğini döndürür veya ayarlar.

public PreferredWidth PreferredWidth { get; set; }

Notlar

Tercih edilen genişlik (tablonun Otomatik Sığdırma seçeneğiyle birlikte), hücrenin gerçek genişliğinin tablo düzeni algoritması tarafından nasıl hesaplandığını belirler. Tablo düzeni, belgeyi kaydederken Aspose.Words veya belgeyi görüntülerken Microsoft Word tarafından gerçekleştirilebilir.

Tercih edilen genişlik nokta veya yüzde olarak belirtilebilir. Tercih edilen genişlik “otomatik” olarak da belirtilebilir, bu da tercih edilen genişlik belirtilmediği anlamına gelir.

Varsayılan değerAuto.

Örnekler

Tablo hücreleri için tercih edilen genişliğin nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
Table table = builder.StartTable();

// "PreferredWidth" sınıfını tablo hücrelerine uygulamanın iki yolu vardır.
// 1 - Noktalara göre mutlak bir tercih edilen genişlik ayarlayın:
builder.InsertCell();
builder.CellFormat.PreferredWidth = PreferredWidth.FromPoints(40);
builder.CellFormat.Shading.BackgroundPatternColor = Color.LightYellow;
builder.Writeln($"Cell with a width of {builder.CellFormat.PreferredWidth}.");

// 2 - Tablonun genişliğinin yüzdesine göre göreli bir tercih edilen genişlik ayarlayın:
builder.InsertCell();
builder.CellFormat.PreferredWidth = PreferredWidth.FromPercent(20);
builder.CellFormat.Shading.BackgroundPatternColor = Color.LightBlue;
builder.Writeln($"Cell with a width of {builder.CellFormat.PreferredWidth}.");

builder.InsertCell();

// Tercih edilen genişlik belirtilmemiş bir hücre, kullanılabilir alanın geri kalanını alacaktır.
builder.CellFormat.PreferredWidth = PreferredWidth.Auto;

// "PreferredWidth" özelliğinin her yapılandırması yeni bir nesne oluşturur.
Assert.AreNotEqual(table.FirstRow.Cells[1].CellFormat.PreferredWidth.GetHashCode(),
    builder.CellFormat.PreferredWidth.GetHashCode());

builder.CellFormat.Shading.BackgroundPatternColor = Color.LightGreen;
builder.Writeln("Automatically sized cell.");

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.InsertCellsWithPreferredWidths.docx");

Ayrıca bakınız