RightPadding

CellFormat.RightPadding property

Hücre içeriğinin sağına eklenecek boşluk miktarını (puan olarak) döndürür veya ayarlar.

public double RightPadding { get; set; }

Örnekler

Belge oluşturucu ile hücrelerin nasıl biçimlendirileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Table table = builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, cell 1.");

// İkinci bir hücre ekleyin ve ardından hücre metni doldurma seçeneklerini yapılandırın.
// Oluşturucu bu ayarları geçerli hücresine uygular ve daha sonra yeni hücreler oluşturur.
builder.InsertCell();

CellFormat cellFormat = builder.CellFormat;
cellFormat.Width = 250;
cellFormat.LeftPadding = 30;
cellFormat.RightPadding = 30;
cellFormat.TopPadding = 30;
cellFormat.BottomPadding = 30;

builder.Write("Row 1, cell 2.");
builder.EndRow();
builder.EndTable();

// İlk hücre, dolgu yeniden yapılandırmasından etkilenmedi ve hala varsayılan değerleri tutuyor.
Assert.AreEqual(0.0d, table.FirstRow.Cells[0].CellFormat.Width);
Assert.AreEqual(5.4d, table.FirstRow.Cells[0].CellFormat.LeftPadding);
Assert.AreEqual(5.4d, table.FirstRow.Cells[0].CellFormat.RightPadding);
Assert.AreEqual(0.0d, table.FirstRow.Cells[0].CellFormat.TopPadding);
Assert.AreEqual(0.0d, table.FirstRow.Cells[0].CellFormat.BottomPadding);

Assert.AreEqual(250.0d, table.FirstRow.Cells[1].CellFormat.Width);
Assert.AreEqual(30.0d, table.FirstRow.Cells[1].CellFormat.LeftPadding);
Assert.AreEqual(30.0d, table.FirstRow.Cells[1].CellFormat.RightPadding);
Assert.AreEqual(30.0d, table.FirstRow.Cells[1].CellFormat.TopPadding);
Assert.AreEqual(30.0d, table.FirstRow.Cells[1].CellFormat.BottomPadding);

// İlk hücre, komşu hücrenin boyutuna uyacak şekilde çıktı belgesinde büyümeye devam edecektir.
doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.SetCellFormatting.docx");

Ayrıca bakınız