Shading

CellFormat.Shading property

Hücrenin gölgelendirme biçimlendirmesine başvuran bir Shading nesnesi döndürür.

public Shading Shading { get; }

Örnekler

Tablodaki satırların ve hücrelerin biçiminin nasıl değiştirileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Table table = builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.Write("City");
builder.InsertCell();
builder.Write("Country");
builder.EndRow();
builder.InsertCell();
builder.Write("London");
builder.InsertCell();
builder.Write("U.K.");
builder.EndTable();

// Biçimlendirmeyi değiştirmek için ilk satırın "RowFormat" özelliğini kullanın
// bu satırdaki tüm hücrelerin içeriği.
RowFormat rowFormat = table.FirstRow.RowFormat;
rowFormat.Height = 25;
rowFormat.Borders[BorderType.Bottom].Color = Color.Red;

// Bu hücrenin içeriğinin biçimlendirmesini değiştirmek için son satırdaki ilk hücrenin "CellFormat" özelliğini kullanın.
CellFormat cellFormat = table.LastRow.FirstCell.CellFormat;
cellFormat.Width = 100;
cellFormat.Shading.BackgroundPatternColor = Color.Orange;

doc.Save(ArtifactsDir + "Table.RowCellFormat.docx");

Özel kenarlıklı bir tablonun nasıl oluşturulacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.StartTable();

// Bir belge oluşturucu için tablo biçimlendirme seçeneklerini ayarlama
// onları eklediğimiz her satıra ve hücreye uygulayacak.
builder.ParagraphFormat.Alignment = ParagraphAlignment.Center;

builder.CellFormat.ClearFormatting();
builder.CellFormat.Width = 150;
builder.CellFormat.VerticalAlignment = CellVerticalAlignment.Center;
builder.CellFormat.Shading.BackgroundPatternColor = Color.GreenYellow;
builder.CellFormat.WrapText = false;
builder.CellFormat.FitText = true;

builder.RowFormat.ClearFormatting();
builder.RowFormat.HeightRule = HeightRule.Exactly;
builder.RowFormat.Height = 50;
builder.RowFormat.Borders.LineStyle = LineStyle.Engrave3D;
builder.RowFormat.Borders.Color = Color.Orange;

builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, Col 1");

builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, Col 2");
builder.EndRow();

// Biçimlendirmeyi değiştirmek, onu geçerli hücreye uygular,
// ve daha sonra oluşturucu ile oluşturduğumuz yeni hücreler.
// Bu daha önce eklediğimiz hücreleri etkilemeyecektir.
builder.CellFormat.Shading.ClearFormatting();

builder.InsertCell();
builder.Write("Row 2, Col 1");

builder.InsertCell();
builder.Write("Row 2, Col 2");

builder.EndRow();

// Dikey metne sığdırmak için satır yüksekliğini artırın.
builder.InsertCell();
builder.RowFormat.Height = 150;
builder.CellFormat.Orientation = TextOrientation.Upward;
builder.Write("Row 3, Col 1");

builder.InsertCell();
builder.CellFormat.Orientation = TextOrientation.Downward;
builder.Write("Row 3, Col 2");

builder.EndRow();
builder.EndTable();

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.InsertTable.docx");

Ayrıca bakınız