VerticalMerge

CellFormat.VerticalMerge property

Hücrenin diğer hücrelerle dikey olarak nasıl birleştirileceğini belirtir.

public CellMerge VerticalMerge { get; set; }

Notlar

Hücreler, yalnızca sol ve sağ sınırları aynıysa dikey olarak birleştirilebilir.

Hücreler dikey olarak birleştirildiğinde, birleştirilen hücrelerin görüntüleme alanları birleştirilir. Birleştirilmiş alan, dikey olarak birleştirilmiş ilk hücrenin içeriğini görüntülemek için kullanılır ve dikey olarak birleştirilmiş diğer tüm hücreler boş olmalıdır.

Örnekler

Bir hücrenin yatay ve dikey birleştirme türünü yazdırır.

public void CheckCellsMerged()
{
  Document doc = new Document(MyDir + "Table with merged cells.docx");
  Table table = doc.FirstSection.Body.Tables[0];

  foreach (Row row in table.Rows.OfType<Row>())
    foreach (Cell cell in row.Cells.OfType<Cell>())
      Console.WriteLine(PrintCellMergeType(cell));
}

public string PrintCellMergeType(Cell cell)
{
  bool isHorizontallyMerged = cell.CellFormat.HorizontalMerge != CellMerge.None;
  bool isVerticallyMerged = cell.CellFormat.VerticalMerge != CellMerge.None;
  string cellLocation =
    $"R{cell.ParentRow.ParentTable.IndexOf(cell.ParentRow) + 1}, C{cell.ParentRow.IndexOf(cell) + 1}";

  if (isHorizontallyMerged && isVerticallyMerged)
    return $"The cell at {cellLocation} is both horizontally and vertically merged";
  if (isHorizontallyMerged)
    return $"The cell at {cellLocation} is horizontally merged.";

  return isVerticallyMerged ? $"The cell at {cellLocation} is vertically merged" : $"The cell at {cellLocation} is not merged";
}

Tablo hücrelerinin dikey olarak nasıl birleştirileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// İlk satırın ilk sütununa bir hücre ekleyin.
// Bu hücre, dikey olarak birleştirilmiş hücre aralığındaki ilk hücre olacaktır.
builder.InsertCell();
builder.CellFormat.VerticalMerge = CellMerge.First;
builder.Write("Text in merged cells.");

// İlk satırın ikinci sütununa bir hücre ekleyin, ardından satırı bitirin.
// Ayrıca, oluşturucuyu oluşturulan hücrelerde dikey birleştirmeyi devre dışı bırakacak şekilde yapılandırın.
builder.InsertCell();
builder.CellFormat.VerticalMerge = CellMerge.None;
builder.Write("Text in unmerged cell.");
builder.EndRow();

// İkinci satırın ilk sütununa bir hücre ekleyin. 
// Metin içeriği eklemek yerine, bu hücreyi doğrudan yukarıda eklediğimiz ilk hücreyle birleştireceğiz.
builder.InsertCell();
builder.CellFormat.VerticalMerge = CellMerge.Previous;

// İkinci satırın ikinci sütununa başka bir bağımsız hücre ekle.
builder.InsertCell();
builder.CellFormat.VerticalMerge = CellMerge.None;
builder.Write("Text in unmerged cell.");
builder.EndRow();
builder.EndTable();

doc.Save(ArtifactsDir + "CellFormat.VerticalMerge.docx");

Ayrıca bakınız