Value

PreferredWidth.Value property

Tercih edilen genişlik değerini alır. Ölçü birimi şurada belirtilmiştir:Type özellik.

public double Value { get; }

Örnekler

Bir tablo hücresinin tercih edilen genişlik tipinin ve değerinin nasıl doğrulanacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Tables.docx");

Table table = doc.FirstSection.Body.Tables[0];
Cell firstCell = table.FirstRow.FirstCell;

Assert.AreEqual(PreferredWidthType.Percent, firstCell.CellFormat.PreferredWidth.Type);
Assert.AreEqual(11.16d, firstCell.CellFormat.PreferredWidth.Value);

Ayrıca bakınız