PreferredWidthType

PreferredWidthType enumeration

Bir tablo veya hücrenin tercih edilen genişliği için ölçü birimini belirtir.

public enum PreferredWidthType

değerler

İsimDeğerTanım
Auto1Tercih edilen genişlik belirtilmemiş. Tablonun veya hücrenin gerçek genişliği ya açık genişlik kullanılarak belirtilir ya da tablo otomatik sığdırma ayarına bağlı olarak tablo görüntülendiğinde tablo düzeni algoritması tarafından otomatik olarak belirlenir.
Percent2Belirtilen yüzdeyi kullanarak geçerli öğe genişliğini ölçün.
Points3Belirtilen sayıda noktayı (1/72 inç) kullanarak geçerli öğe genişliğini ölçün.

Örnekler

Bir tablo hücresinin tercih edilen genişlik tipinin ve değerinin nasıl doğrulanacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Tables.docx");

Table table = doc.FirstSection.Body.Tables[0];
Cell firstCell = table.FirstRow.FirstCell;

Assert.AreEqual(PreferredWidthType.Percent, firstCell.CellFormat.PreferredWidth.Type);
Assert.AreEqual(11.16d, firstCell.CellFormat.PreferredWidth.Value);

Ayrıca bakınız