PreferredWidthType

PreferredWidthType enumeration

Bir tablonun veya hücrenin tercih edilen genişliği için ölçü birimini belirtir.

public enum PreferredWidthType

değerler

İsim Değer Tanım
Auto 1 Tercih edilen genişlik belirtilmemiş. Tablonun veya hücrenin gerçek genişliği ya açık genişlik kullanılarak belirtilir ya da tablo görüntülendiğinde tablo otomatik sığdırma ayarına bağlı olarak tablo düzeni algoritması tarafından otomatik olarak belirlenir.
Percent 2 Belirtilen yüzdeyi kullanarak geçerli öğe genişliğini ölçün.
Points 3 Belirtilen sayıda nokta (1/72 inç) kullanarak geçerli öğe genişliğini ölçün.

Örnekler

Bir tablo hücresinin tercih edilen genişlik tipinin ve değerinin nasıl doğrulanacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Tables.docx");

Table table = doc.FirstSection.Body.Tables[0];
Cell firstCell = table.FirstRow.FirstCell;

Assert.AreEqual(PreferredWidthType.Percent, firstCell.CellFormat.PreferredWidth.Type);
Assert.AreEqual(11.16d, firstCell.CellFormat.PreferredWidth.Value);

Ayrıca bakınız