RowCollection

RowCollection class

Bir koleksiyona yazılı erişim sağlarRow düğümler.

Daha fazlasını öğrenmek için şu adresi ziyaret edin:Tablolarla Çalışmak dokümantasyon makalesi.

public class RowCollection : NodeCollection

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Koleksiyondaki düğüm sayısını alır.
Item { get; }Bir öğeyi alırRow verilen dizinde. (2 indexers)

yöntemler

İsimTanım
Add(Node)Koleksiyonun sonuna bir düğüm ekler.
Clear()Tüm düğümleri bu koleksiyondan ve belgeden kaldırır.
Contains(Node)Bir düğümün koleksiyonda olup olmadığını belirler.
GetEnumerator()Düğümlerin koleksiyonu üzerinde basit bir “foreach” stili yinelemesi sağlar.
IndexOf(Node)Belirtilen düğümün sıfır tabanlı dizinini döndürür.
Insert(int, Node)Belirtilen dizindeki koleksiyona bir düğüm ekler.
Remove(Node)Düğümü koleksiyondan ve belgeden kaldırır.
RemoveAt(int)Belirtilen dizindeki düğümü koleksiyondan ve belgeden kaldırır.
ToArray()Koleksiyondaki tüm satırları yeni bir satır dizisine kopyalar. (2 methods)

Örnekler

Belgedeki tüm tabloların nasıl yineleneceğini ve her hücrenin içeriğinin nasıl yazdırılacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Tables.docx");
TableCollection tables = doc.FirstSection.Body.Tables;

Assert.AreEqual(2, tables.ToArray().Length);

for (int i = 0; i < tables.Count; i++)
{
  Console.WriteLine($"Start of Table {i}");

  RowCollection rows = tables[i].Rows;

  // Bir satır koleksiyonunu bir diziye kopyalamak için "ToArray" yöntemini kullanabiliriz.
  Assert.AreEqual(rows, rows.ToArray());
  Assert.AreNotSame(rows, rows.ToArray());

  for (int j = 0; j < rows.Count; j++)
  {
    Console.WriteLine($"\tStart of Row {j}");

    CellCollection cells = rows[j].Cells;

    // Bir hücre koleksiyonunu bir diziye kopyalamak için "ToArray" yöntemini kullanabiliriz.
    Assert.AreEqual(cells, cells.ToArray());
    Assert.AreNotSame(cells, cells.ToArray());

    for (int k = 0; k < cells.Count; k++)
    {
      string cellText = cells[k].ToString(SaveFormat.Text).Trim();
      Console.WriteLine($"\t\tContents of Cell:{k} = \"{cellText}\"");
    }

    Console.WriteLine($"\tEnd of Row {j}");
  }

  Console.WriteLine($"End of Table {i}\n");
}

Ayrıca bakınız