Height

RowFormat.Height property

Tablo satırının yüksekliğini nokta olarak alır veya ayarlar.

public double Height { get; set; }

Örnekler

Belge oluşturucu ile satırların nasıl biçimlendirileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Table table = builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, cell 1.");

// İkinci bir satır başlatın ve ardından yüksekliğini yapılandırın. Oluşturucu bu ayarları
// mevcut satırı ve daha sonra oluşturduğu yeni satırlar.
builder.EndRow();

RowFormat rowFormat = builder.RowFormat;
rowFormat.Height = 100;
rowFormat.HeightRule = HeightRule.Exactly;

builder.InsertCell();
builder.Write("Row 2, cell 1.");
builder.EndTable();

// İlk satır, dolgu yeniden yapılandırmasından etkilenmedi ve hala varsayılan değerleri tutuyor.
Assert.AreEqual(0.0d, table.Rows[0].RowFormat.Height);
Assert.AreEqual(HeightRule.Auto, table.Rows[0].RowFormat.HeightRule);

Assert.AreEqual(100.0d, table.Rows[1].RowFormat.Height);
Assert.AreEqual(HeightRule.Exactly, table.Rows[1].RowFormat.HeightRule);

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.SetRowFormatting.docx");

DocumentBuilder kullanılarak biçimlendirilmiş bir tablonun nasıl oluşturulacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Table table = builder.StartTable();
builder.InsertCell();
table.LeftIndent = 20;

// Metin ve tablo görünümü için bazı biçimlendirme seçeneklerini ayarlayın.
builder.RowFormat.Height = 40;
builder.RowFormat.HeightRule = HeightRule.AtLeast;
builder.CellFormat.Shading.BackgroundPatternColor = Color.FromArgb(198, 217, 241);

builder.ParagraphFormat.Alignment = ParagraphAlignment.Center;
builder.Font.Size = 16;
builder.Font.Name = "Arial";
builder.Font.Bold = true;

// Bir belge oluşturucuda biçimlendirme seçeneklerini yapılandırmak bunları uygular
// imlecinin bulunduğu geçerli hücreye/satıra,
// ve bu oluşturucu kullanılarak oluşturulan tüm yeni hücreler ve satırlar.
builder.Write("Header Row,\n Cell 1");
builder.InsertCell();
builder.Write("Header Row,\n Cell 2");
builder.InsertCell();
builder.Write("Header Row,\n Cell 3");
builder.EndRow();

// Oluşturmak üzere olduğumuz yeni satırlar ve hücreler için oluşturucunun biçimlendirme nesnelerini yeniden yapılandırın.
// Oluşturucu, bunları bir başlık satırı olarak öne çıkması için önceden oluşturulmuş ilk satıra uygulamayacaktır.
builder.CellFormat.Shading.BackgroundPatternColor = Color.White;
builder.CellFormat.VerticalAlignment = CellVerticalAlignment.Center;
builder.RowFormat.Height = 30;
builder.RowFormat.HeightRule = HeightRule.Auto;
builder.InsertCell();
builder.Font.Size = 12;
builder.Font.Bold = false;

builder.Write("Row 1, Cell 1.");
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, Cell 2.");
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, Cell 3.");
builder.EndRow();
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 2, Cell 1.");
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 2, Cell 2.");
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 2, Cell 3.");
builder.EndRow();
builder.EndTable();

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.CreateFormattedTable.docx");

Ayrıca bakınız