AutoFit

Table.AutoFit method

Belirtilen otomatik sığdırma davranışına göre tabloyu ve hücreleri yeniden boyutlandırır.

public void AutoFit(AutoFitBehavior behavior)
ParametreTipTanım
behaviorAutoFitBehaviorTablonun otomatik olarak nasıl sığdırılacağını belirtir.

Notlar

Bu yöntem, Microsoft Word’deki bir tablo için Otomatik Sığdır menüsünde bulunan komutları taklit eder. Kullanılabilir komutlar şunlardır: “İçeriğe Otomatik Sığdır”, “Pencereye Otomatik Sığdır” ve “Sabit Sütun Genişliği”. Microsoft Word ‘de bu komutlar ilgili tablo özelliklerini ayarlar ve ardından tablo düzenini günceller; Aspose.Words da aynısını sizin için yapar.

Örnekler

Stil uygularken yeni bir tablonun nasıl oluşturulacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
Table table = builder.StartTable();

// Herhangi bir tablo formatını ayarlamadan önce en az bir satır eklemeliyiz.
builder.InsertCell();

// Kullanılan tablo stilini stil tanımlayıcıya göre ayarlayın.
// .doc formatında kaydederken tüm tablo stillerinin kullanılamayacağını unutmayın.
table.StyleIdentifier = StyleIdentifier.MediumShading1Accent1;

// Stili, yüklemlere dayalı olarak tablonun özelliklerine kısmen uygulayın, ardından tabloyu oluşturun.
table.StyleOptions =
    TableStyleOptions.FirstColumn | TableStyleOptions.RowBands | TableStyleOptions.FirstRow;
table.AutoFit(AutoFitBehavior.AutoFitToContents);

builder.Writeln("Item");
builder.CellFormat.RightPadding = 40;
builder.InsertCell();
builder.Writeln("Quantity (kg)");
builder.EndRow();

builder.InsertCell();
builder.Writeln("Apples");
builder.InsertCell();
builder.Writeln("20");
builder.EndRow();

builder.InsertCell();
builder.Writeln("Bananas");
builder.InsertCell();
builder.Writeln("40");
builder.EndRow();

builder.InsertCell();
builder.Writeln("Carrots");
builder.InsertCell();
builder.Writeln("50");
builder.EndRow();

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.InsertTableWithStyle.docx");

Ayrıca bakınız