TableAlignment

TableAlignment enumeration

Bir satır içi tablo için hizalamayı belirtir.

public enum TableAlignment

değerler

İsim Değer Tanım
Left 0 Tablo sola hizalanır.
Center 1 Tablo ortalanır.
Right 2 Tablo sağa hizalanır.

Örnekler

Bir tabloya anahat kenarlığının nasıl uygulanacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Tables.docx");
Table table = doc.FirstSection.Body.Tables[0];

// Tabloyu sayfanın ortasına hizalayın.
table.Alignment = TableAlignment.Center;

// Tablodaki mevcut kenarlıkları ve gölgelemeleri temizleyin.
table.ClearBorders();
table.ClearShading();

// Tablonun ana hatlarına yeşil kenarlıklar ekleyin.
table.SetBorder(BorderType.Left, LineStyle.Single, 1.5, Color.Green, true);
table.SetBorder(BorderType.Right, LineStyle.Single, 1.5, Color.Green, true);
table.SetBorder(BorderType.Top, LineStyle.Single, 1.5, Color.Green, true);
table.SetBorder(BorderType.Bottom, LineStyle.Single, 1.5, Color.Green, true);

// Hücreleri açık yeşil düz renkle doldurun.
table.SetShading(TextureIndex.TextureSolid, Color.LightGreen, Color.Empty);

doc.Save(ArtifactsDir + "Table.SetOutlineBorders.docx");

Ayrıca bakınız