TableAlignment

TableAlignment enumeration

Satır içi tablo için hizalamayı belirtir.

public enum TableAlignment

değerler

İsimDeğerTanım
Left0Tablo sola hizalanmıştır.
Center1Tablo ortalanmıştır.
Right2Tablo sağa hizalanmıştır.

Örnekler

Bir tabloya anahat kenarlığının nasıl uygulanacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Tables.docx");
Table table = doc.FirstSection.Body.Tables[0];

// Tabloyu sayfanın ortasına hizalayın.
table.Alignment = TableAlignment.Center;

// Tablodaki mevcut sınırları ve gölgeleri temizleyin.
table.ClearBorders();
table.ClearShading();

// Tablonun ana hatlarına yeşil kenarlıklar ekleyin.
table.SetBorder(BorderType.Left, LineStyle.Single, 1.5, Color.Green, true);
table.SetBorder(BorderType.Right, LineStyle.Single, 1.5, Color.Green, true);
table.SetBorder(BorderType.Top, LineStyle.Single, 1.5, Color.Green, true);
table.SetBorder(BorderType.Bottom, LineStyle.Single, 1.5, Color.Green, true);

// Hücreleri açık yeşil düz renkle doldurun.
table.SetShading(TextureIndex.TextureSolid, Color.LightGreen, Color.Empty);

doc.Save(ArtifactsDir + "Table.SetOutlineBorders.docx");

Ayrıca bakınız