TextWrapping

TextWrapping enumeration

Metnin tablonun etrafına nasıl sarılacağını belirtir.

public enum TextWrapping

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Metin ve tablo, belgedeki görünüm sırasına göre görüntülenir.
Around 1 Metin, kullanılabilir yan alanı kaplayan tablonun etrafına sarılır.
Default 0 Varsayılan değer.

Örnekler

Tablo metni kaydırma ile nasıl çalışılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Table table = builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.Write("Cell 1");
builder.InsertCell();
builder.Write("Cell 2");
builder.EndTable();
table.PreferredWidth = PreferredWidth.FromPoints(300);

builder.Font.Size = 16;
builder.Writeln("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.");

// Tablonun metnin etrafına sarılmasını sağlamak için "TextWrapping" özelliğini "TextWrapping.Around" olarak ayarlayın,
// ve konumu ayarlayarak aşağıdaki paragrafa doğru itin.
table.TextWrapping = TextWrapping.Around;
table.AbsoluteHorizontalDistance = 100;
table.AbsoluteVerticalDistance = 20;

doc.Save(ArtifactsDir + "Table.WrapText.docx");

Ayrıca bakınız