TextWrapping

TextWrapping enumeration

Metnin tablonun etrafına nasıl sarılacağını belirtir.

public enum TextWrapping

değerler

İsimDeğerTanım
None0Metin ve tablo, belgedeki görünüm sırasına göre görüntülenir.
Around1Metin masanın çevresine sarılarak yan taraftaki boş alanı kaplar.
Default0Varsayılan değer.

Örnekler

Tablo metni kaydırmayla nasıl çalışılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Table table = builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.Write("Cell 1");
builder.InsertCell();
builder.Write("Cell 2");
builder.EndTable();
table.PreferredWidth = PreferredWidth.FromPoints(300);

builder.Font.Size = 16;
builder.Writeln("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.");

// Tablonun etrafındaki metni sarmasını sağlamak için "TextWrapping" özelliğini "TextWrapping.Around" olarak ayarlayın,
// ve konumu ayarlayarak aşağıdaki paragrafın içine doğru itin.
table.TextWrapping = TextWrapping.Around;
table.AbsoluteHorizontalDistance = 100;
table.AbsoluteVerticalDistance = 20;

doc.Save(ArtifactsDir + "Table.WrapText.docx");

Ayrıca bakınız