Aspose.Words.Themes

bu Aspose.Words.Themes ad alanı, Microsoft Word belgelerindeki tema bilgilerine erişmeye izin veren sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
Theme Belge Temasını temsil eder ve aşağıdakiler dahil ana tema bölümlerine erişim sağlar:MajorFonts ,MinorFonts veColors
ThemeColors On iki renk içeren belge temasının renk şemasını temsil eder.
ThemeFonts Farklı diller için farklı yazı tipleri belirtmeye olanak tanıyan yazı tipi şemasındaki bir yazı tipi koleksiyonunu temsil ederLatin ,EastAsian veComplexScript .

numaralandırma

numaralandırma Tanım
ThemeColor Belge temaları için tema renklerini belirtir.
ThemeFont Belge temaları için tema yazı tipi adlarının türlerini belirtir.