Aspose.Words.Vba

Aspose.Words.Vba ad alanı, sınıfların VBA projeleriyle çalışmasını sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
VbaExecutableAttribute
VbaModuleVBA proje modülüne erişim sağlar.
VbaModuleCollectionAşağıdakilerin bir koleksiyonunu temsil eder:VbaModule nesneler.
VbaProjectVBA proje bilgilerine erişim sağlar. Belge içindeki bir VBA projesi, VBA modüllerinin bir koleksiyonu olarak tanımlanır.
VbaReferenceOtomasyon türü kitaplığına veya VBA projesine bir başvuru uygular.
VbaReferenceCollectionAşağıdakilerin bir koleksiyonunu temsil eder:VbaReference nesneler.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
VbaModuleTypeVBA projesindeki modelin türünü belirtir.
VbaReferenceTypeBir türün belirtilmesine izin verirVbaReference nesne.