Aspose.Words.Vba

bu Aspose.Words.Vba ad alanı, VBA projeleriyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
VbaModule VBA proje modülüne erişim sağlar.
VbaModuleCollection Bir koleksiyonu temsil ederVbaModule nesneler.
VbaProject VBA proje bilgilerine erişim sağlar. Belge içindeki bir VBA projesi, VBA modüllerinin bir koleksiyonu olarak tanımlanır.
VbaReference Bir Otomasyon türü kitaplığına veya VBA projesine başvuru uygular.
VbaReferenceCollection Bir koleksiyonu temsil ederVbaReference nesneler.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
VbaModuleType Bir VBA projesindeki modelin türünü belirtir.
VbaReferenceType BirVbaReference nesne.