VbaModule

VbaModule class

VBA proje modülüne erişim sağlar.

Daha fazlasını öğrenmek için şu adresi ziyaret edin:VBA Makrolarıyla Çalışmak dokümantasyon makalesi.

public class VbaModule

yapıcılar

İsimTanım
VbaModule()Boş bir modül oluşturur.

Özellikleri

İsimTanım
Name { get; set; }VBA proje modülü adını alır veya ayarlar.
SourceCode { get; set; }VBA proje modülü kaynak kodunu alır veya ayarlar.
Type { get; set; }Modülün prosedür modülü, belge modülü, sınıf modülü veya tasarımcı modülü olup olmadığını belirtir.

yöntemler

İsimTanım
Clone()Bir kopyasını gerçekleştirirVbaModule .

Örnekler

Bir belgenin VBA proje bilgilerine nasıl erişileceğini gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "VBA project.docm");

// Bir VBA projesi, VBA modüllerinin bir koleksiyonunu içerir.
VbaProject vbaProject = doc.VbaProject;
Console.WriteLine(vbaProject.IsSigned
    ? $"Project name: {vbaProject.Name} signed; Project code page: {vbaProject.CodePage}; Modules count: {vbaProject.Modules.Count()}\n"
    : $"Project name: {vbaProject.Name} not signed; Project code page: {vbaProject.CodePage}; Modules count: {vbaProject.Modules.Count()}\n");

VbaModuleCollection vbaModules = doc.VbaProject.Modules; 

Assert.AreEqual(vbaModules.Count(), 3);

foreach (VbaModule module in vbaModules)
    Console.WriteLine($"Module name: {module.Name};\nModule code:\n{module.SourceCode}\n");

// VBA modülü için yeni kaynak kodunu ayarlayın. Koleksiyondaki VBA modüllerine dizine veya isme göre erişebilirsiniz.
vbaModules[0].SourceCode = "Your VBA code...";
vbaModules["Module1"].SourceCode = "Your VBA code...";

// Koleksiyondan bir modülü kaldırın.
vbaModules.Remove(vbaModules[2]);

Ayrıca bakınız