Clone

VbaModule.Clone method

VbaModule .

public VbaModule Clone()

Geri dönüş değeri

Klonlanmış VbaModule.

Örnekler

Bir VBA projesinin ve modülünün nasıl derin klonlanacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "VBA project.docm");
Document destDoc = new Document();

VbaProject copyVbaProject = doc.VbaProject.Clone();
destDoc.VbaProject = copyVbaProject;

// Hedef belgede zaten "Module1" adında bir modülümüz var
// çünkü onu projeyle birlikte klonladık. Modülü çıkarmamız gerekecek.
VbaModule oldVbaModule = destDoc.VbaProject.Modules["Module1"];
VbaModule copyVbaModule = doc.VbaProject.Modules["Module1"].Clone();
destDoc.VbaProject.Modules.Remove(oldVbaModule);
destDoc.VbaProject.Modules.Add(copyVbaModule);

destDoc.Save(ArtifactsDir + "VbaProject.CloneVbaProject.docm");

Ayrıca bakınız