SourceCode

VbaModule.SourceCode property

VBA proje modülü kaynak kodunu alır veya ayarlar.

public string SourceCode { get; set; }

Örnekler

Makroları kullanarak bir VBA projesinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

Document doc = new Document();

// Yeni bir VBA projesi oluşturun.
VbaProject project = new VbaProject();
project.Name = "Aspose.Project";
doc.VbaProject = project;

// Yeni bir modül oluşturun ve bir makro kaynak kodu belirleyin.
VbaModule module = new VbaModule();
module.Name = "Aspose.Module";
module.Type = VbaModuleType.ProceduralModule;
module.SourceCode = "New source code";

// Modülü VBA projesine ekleyin.
doc.VbaProject.Modules.Add(module);

doc.Save(ArtifactsDir + "VbaProject.CreateVBAMacros.docm");

Bir belgenin VBA proje bilgilerine nasıl erişileceğini gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "VBA project.docm");

// Bir VBA projesi, bir VBA modülleri koleksiyonu içerir.
VbaProject vbaProject = doc.VbaProject;
    ? $"Project name: {vbaProject.Name} signed; Project code page: {vbaProject.CodePage}; Modules count: {vbaProject.Modules.Count()}\n"
    : $"Project name: {vbaProject.Name} not signed; Project code page: {vbaProject.CodePage}; Modules count: {vbaProject.Modules.Count()}\n");

VbaModuleCollection vbaModules = doc.VbaProject.Modules; 

Assert.AreEqual(vbaModules.Count(), 3);

foreach (VbaModule module in vbaModules)
    Console.WriteLine($"Module name: {module.Name};\nModule code:\n{module.SourceCode}\n");

// VBA modülü için yeni kaynak kodu ayarlayın. Koleksiyondaki VBA modüllerine dizine veya ada göre erişebilirsiniz.
vbaModules[0].SourceCode = "Your VBA code...";
vbaModules["Module1"].SourceCode = "Your VBA code...";

// Koleksiyondan bir modülü kaldırın.
vbaModules.Remove(vbaModules[2]);

Ayrıca bakınız