Type

VbaModule.Type property

Modülün bir prosedür modülü, belge modülü, sınıf modülü veya tasarımcı modülü olup olmadığını belirtir.

public VbaModuleType Type { get; set; }

Örnekler

Makroları kullanarak bir VBA projesinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

Document doc = new Document();

// Yeni bir VBA projesi oluşturun.
VbaProject project = new VbaProject();
project.Name = "Aspose.Project";
doc.VbaProject = project;

// Yeni bir modül oluşturun ve bir makro kaynak kodu belirleyin.
VbaModule module = new VbaModule();
module.Name = "Aspose.Module";
module.Type = VbaModuleType.ProceduralModule;
module.SourceCode = "New source code";

// Modülü VBA projesine ekleyin.
doc.VbaProject.Modules.Add(module);

doc.Save(ArtifactsDir + "VbaProject.CreateVBAMacros.docm");

Ayrıca bakınız