VbaModuleCollection

VbaModuleCollection class

Bir koleksiyonu temsil ederVbaModule nesneler.

public sealed class VbaModuleCollection : IEnumerable<VbaModule>

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Koleksiyondaki VBA modüllerinin sayısını verir.
Item { get; } BirVbaModule dizine göre nesne. (2 indexers)

yöntemler

İsim Tanım
Add(VbaModule) Koleksiyona bir modül ekler.
Remove(VbaModule) Belirtilen modülü koleksiyondan kaldırır.

Örnekler

Bir belgenin VBA proje bilgilerine nasıl erişileceğini gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "VBA project.docm");

// Bir VBA projesi, bir VBA modülleri koleksiyonu içerir.
VbaProject vbaProject = doc.VbaProject;
    ? $"Project name: {vbaProject.Name} signed; Project code page: {vbaProject.CodePage}; Modules count: {vbaProject.Modules.Count()}\n"
    : $"Project name: {vbaProject.Name} not signed; Project code page: {vbaProject.CodePage}; Modules count: {vbaProject.Modules.Count()}\n");

VbaModuleCollection vbaModules = doc.VbaProject.Modules; 

Assert.AreEqual(vbaModules.Count(), 3);

foreach (VbaModule module in vbaModules)
    Console.WriteLine($"Module name: {module.Name};\nModule code:\n{module.SourceCode}\n");

// VBA modülü için yeni kaynak kodu ayarlayın. Koleksiyondaki VBA modüllerine dizine veya ada göre erişebilirsiniz.
vbaModules[0].SourceCode = "Your VBA code...";
vbaModules["Module1"].SourceCode = "Your VBA code...";

// Koleksiyondan bir modülü kaldırın.
vbaModules.Remove(vbaModules[2]);

Ayrıca bakınız