VbaModuleType

VbaModuleType enumeration

VBA projesindeki modelin türünü belirtir.

public enum VbaModuleType

değerler

İsimDeğerTanım
DocumentModule0Bir belgeyle ilişkili gömülü makrolar ve programlı erişim işlemleri için bir modülü belirten bir VBA proje öğesi türü.
ProceduralModule1Alt rutinler ve işlevlerden oluşan bir koleksiyon.
ClassModule2Yeni bir nesnenin tanımını içeren modül. Bir sınıfın her örneği yeni bir nesne ( ) oluşturur ve modülde tanımlanan prosedürler, nesnenin özellikleri ve yöntemleri haline gelir.
DesignerModule3Projeye kayıtlı bir ActiveX denetiminin yöntemlerini ve özelliklerini genişleten bir VBA modülü.

Örnekler

Makroları kullanarak bir VBA projesinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

Document doc = new Document();

// Yeni bir VBA projesi oluşturun.
VbaProject project = new VbaProject();
project.Name = "Aspose.Project";
doc.VbaProject = project;

// Yeni bir modül oluşturun ve bir makro kaynak kodu belirtin.
VbaModule module = new VbaModule();
module.Name = "Aspose.Module";
module.Type = VbaModuleType.ProceduralModule;
module.SourceCode = "New source code";

// Modülü VBA projesine ekleyin.
doc.VbaProject.Modules.Add(module);

doc.Save(ArtifactsDir + "VbaProject.CreateVBAMacros.docm");

Ayrıca bakınız