VbaModuleType

VbaModuleType enumeration

Bir VBA projesindeki modelin türünü belirtir.

public enum VbaModuleType

değerler

İsim Değer Tanım
DocumentModule 0 Bir belgeyle ilişkilendirilmiş gömülü makrolar ve programlı erişim işlemleri için bir modül belirten bir VBA proje öğesi türü .
ProceduralModule 1 Alt yordamlar ve işlevler koleksiyonu.
ClassModule 2 Yeni bir nesnenin tanımını içeren bir modül. Bir sınıfın her örneği yeni bir nesne oluşturur, ve modülde tanımlanan prosedürler nesnenin özellikleri ve yöntemleri olur.
DesignerModule 3 Projeye kayıtlı bir ActiveX denetiminin yöntemlerini ve özelliklerini genişleten bir VBA modülü.

Örnekler

Makroları kullanarak bir VBA projesinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

Document doc = new Document();

// Yeni bir VBA projesi oluşturun.
VbaProject project = new VbaProject();
project.Name = "Aspose.Project";
doc.VbaProject = project;

// Yeni bir modül oluşturun ve bir makro kaynak kodu belirleyin.
VbaModule module = new VbaModule();
module.Name = "Aspose.Module";
module.Type = VbaModuleType.ProceduralModule;
module.SourceCode = "New source code";

// Modülü VBA projesine ekleyin.
doc.VbaProject.Modules.Add(module);

doc.Save(ArtifactsDir + "VbaProject.CreateVBAMacros.docm");

Ayrıca bakınız