Item

VbaReferenceCollection indexer

AlırVbaReference belirtilen dizindeki nesne.

public VbaReference this[int index] { get; }
Parametre Tanım
index Alınacak referansın sıfır tabanlı dizini.

Ayrıca bakınız