GetEnumerator

BaseWebExtensionCollection<T>.GetEnumerator method

Bir koleksiyon boyunca yinelenebilen bir Numaralandırıcı döndürür.

public IEnumerator<T> GetEnumerator()

Örnekler

Bir belgenin web uzantıları koleksiyonuyla nasıl çalışılacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Web extension.docx");

Assert.AreEqual(1, doc.WebExtensionTaskPanes.Count);

// Belgenin web uzantısının tüm özelliklerini yazdırın.
WebExtensionPropertyCollection webExtensionPropertyCollection = doc.WebExtensionTaskPanes[0].WebExtension.Properties;
using (IEnumerator<WebExtensionProperty> enumerator = webExtensionPropertyCollection.GetEnumerator())
{
  while (enumerator.MoveNext())
  {
    WebExtensionProperty webExtensionProperty = enumerator.Current;
    Console.WriteLine($"Binding name: {webExtensionProperty.Name}; Binding value: {webExtensionProperty.Value}");
  }
}

// Web uzantısını kaldırın.
doc.WebExtensionTaskPanes.Remove(0);

Assert.AreEqual(0, doc.WebExtensionTaskPanes.Count);

Ayrıca bakınız