Remove

BaseWebExtensionCollection<T>.Remove method

Belirtilen dizindeki öğeyi koleksiyondan kaldırır.

public void Remove(int index)
Parametre Tip Tanım
index Int32 Koleksiyon öğesinin sıfır tabanlı dizini.

Örnekler

Bir belgenin web uzantıları koleksiyonuyla nasıl çalışılacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Web extension.docx");

Assert.AreEqual(1, doc.WebExtensionTaskPanes.Count);

// Belgenin web uzantısının tüm özelliklerini yazdırın.
WebExtensionPropertyCollection webExtensionPropertyCollection = doc.WebExtensionTaskPanes[0].WebExtension.Properties;
using (IEnumerator<WebExtensionProperty> enumerator = webExtensionPropertyCollection.GetEnumerator())
{
  while (enumerator.MoveNext())
  {
    WebExtensionProperty webExtensionProperty = enumerator.Current;
    Console.WriteLine($"Binding name: {webExtensionProperty.Name}; Binding value: {webExtensionProperty.Value}");
  }
}

// Web uzantısını kaldırın.
doc.WebExtensionTaskPanes.Remove(0);

Assert.AreEqual(0, doc.WebExtensionTaskPanes.Count);

Ayrıca bakınız