WebExtensionBinding

WebExtensionBinding class

Bir web uzantısı ile belgedeki veriler arasındaki bağlayıcı ilişkiyi belirtir.

public class WebExtensionBinding

yapıcılar

İsim Tanım
WebExtensionBinding(string, WebExtensionBindingType, string) Belirtilen parametrelerle web uzantısı bağlaması oluşturur.

Özellikleri

İsim Tanım
AppRef { get; set; } Bu listedeki bağlama girişini belgedeki bağlı verilerle eşlemek için kullanılan bağlama anahtarını belirtir.
BindingType { get; set; } Bağlama türünü belirtir.
Id { get; set; } Bağlama tanımlayıcısını belirtir.

Ayrıca bakınız