BindingType

WebExtensionBinding.BindingType property

Bağlama türünü belirtir.

public WebExtensionBindingType BindingType { get; set; }

Ayrıca bakınız