Id

WebExtensionBinding.Id property

Bağlama tanımlayıcısını belirtir.

public string Id { get; set; }

Ayrıca bakınız