WebExtensionProperty

WebExtensionProperty class

Bir web uzantısı özel özelliğini belirtir.

public class WebExtensionProperty

yapıcılar

İsim Tanım
WebExtensionProperty(string, string) Belirtilen ad ve değerle web uzantısı özel özelliği oluşturur.

Özellikleri

İsim Tanım
Name { get; set; } Özel bir özellik adı belirtir
Value { get; set; } Özel bir özellik değeri belirtir.

Ayrıca bakınız