WebExtensionProperty.Name

WebExtensionProperty.Name property

Özel bir özellik adı belirtir

public string Name { get; set; }

Ayrıca bakınız