WebExtensionReference

WebExtensionReference class

Bir web uzantısına yapılan başvuruyu temsil eder. Başvuru, sağlayıcı konumunu ve uzantısının sürümünü belirlemek için kullanılır.

public class WebExtensionReference

yapıcılar

İsim Tanım
WebExtensionReference() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Id { get; set; } Bir katalog sağlayıcı içindeki web uzantısıyla ilişkili tanımlayıcı.
Store { get; set; } Web uzantısının depolandığı pazaryeri örneğini belirtir.
StoreType { get; set; } Pazar yerinin türünü belirtir.
Version { get; set; } Web uzantısının sürümünü belirtir.

Ayrıca bakınız