WebExtensionReferenceCollection

WebExtensionReferenceCollection class

Web uzantısı referanslarının listesini belirtir.

public class WebExtensionReferenceCollection : BaseWebExtensionCollection<WebExtensionReference>

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; }
Item { get; set; }

yöntemler

İsim Tanım
Add(WebExtensionReference)
Clear()
GetEnumerator()
Remove(int)

Ayrıca bakınız